Во моментов компанијата располага со капацитет за производство на повеќе од 100 столбови и над 200 светилки. Фирмата има машински парк од универзални стругови, глодалки, дупчалки, електрични апарати за заварување, преси, комби за превоз на материјали и товарен камион со манипулатор за теренска работа и специјални возила со дигалки за улично осветлување.

Столб Голијат

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa70; VTNa110;
Висина: 4 -12 м
Примена: Погоден за осветлување на паркови, шеталишта, мостови, кејови, улици и сл.

Поларис со светилки Сатурн

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa70; VTNa110;
Висина: 4000 - 6000мм
Примена: Погоден за осветлување на паркови, шеталишта, мостови, кејови, улици и сл.

Аполон со светилки Аполо

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa70; VTNa110; Обична 150 W
Висина: 2500 - 3500мм
Примена: Погоден за осветлување на паркови, шеталишта, дворни површини, паркиралишта, мостови и сл.

Дионис со светилки Сатурн

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa70; VTNa110;
Висина: 4000 - 6000мм
Примена: Погоден за осветлување на паркови, шеталишта, мостови, кејови, улици и сл.

Поларис со светилки Аполо

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa70; VTNa110;
Висина: 4000 - 6000мм
Примена: Погоден за осветлување на паркови, шеталишта, мостови, кејови, улици и сл.

Нептун со светилки Сатурни ЦД

Сијалица: VTFE 80; VTFE 125; VTNa110;
Висина: 4000 - 7000мм
Примена: Погоден за осветлување на улици, паркови, шеталишта, кејови и сл.