Код Инженеринг учествува во изведбата на електрично осветлување на улици, пешачки зони, на кејови на реки, централни општински подрачја како и бројни индустриски објекти и приватни куќи. Во вкупниот капацитет на бизнисот, производството зафаќа 60, а услугите 40 проценти. Фирмата го покрива македонскиот пазар и мал дел во Косово.

Електра Ф400 х 600

Сијалица: VTFE80; VTFE125; VTFE250; VTNa70; VTNa110;

Орион 280 х 400

LED 14-20 W   E-27

Ирис 230 х 350 на конзола

LED 7-10 W   E-27

Код - микра-6 со фенери Кастра

Сијалица: VTFE80; VTFE125; VTNa70; VTNa110;

Кастра 180 x 300

LED 7-10 W   E-27

Столб Дионис

Аполон орион - Охрид